Cho thuê văn phòng tòa nhà Tung Shing Ngô Quyền Hoàn Kiếm

Tòa nhà Tung Shing: Nguồn cung văn phòng cho thuê số 1

Sở hữu mức giá chào thuê cạnh tranh, thiết kế…