CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

BEST WESTERN PREMIER SAPPHIRE HA LONG

Từ ngày 12/08/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

icon_hotCHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG MỚI NHẤT

KH mua căn hộ tại Dự án Sapphire Ha Long từ ngày 12/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019 sẽ được tặng các quà tặng, cụ thể:

  • Đối với các mã căn: 05A, 09, 10, 21, 22: KH được tặng 10 cây vàng Doji (*). Số lượng căn áp dụng: 20 căn đầu tiên ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) và/hoặc Hợp đồng mua bán (HĐMB)
  • Đối với các mã căn còn lại: KH được tặng một viên kiêm cương Doji (*) trị giá 50 triệu đồng.

(*)Lưu ý:

i. Phương thức và điều kiện sử dụng chương trình ưu đãi nêu trên được thực hiện theo quy định của Bên bán hoặc Bên cung cấp dịch vụ.

ii. KH mua CH được hiểu là KH hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lần 1 – trước khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký TTĐC; và/hoặc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán lần 1 – khi ký HĐMB theo tiến độ dưới đây và ký HĐMB.

iii. Khách hàng có trách nhiệm nộp thuế TNCN và các khoản thuế, phí liên quan (nếu có) theo quy định của Pháp luật trước khi nhận giải thưởng.

I. CHÍNH SÁCH CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO THUÊ BEST WESTERN PREMIER SAPPHIRE HA LONG

  • Thời gian ủy thác: 5 năm kể từ ngày CH được đưa vào vận hành cho thuê
  • Phân chia lợi nhuận trước thuế theo tỷ lệ 90 – 10 (khách hàng nhận 90%, Chủ đầu tư nhận 10%). Lợi nhuận phân chia từ kinh doanh căn hộ là lợi nhuận trước thuế.
  • Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ: Hoàn thiện đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn bàn giao của chủ đầu tư

II. Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT

  • Được sử dụng 15 (mười lăm) đêm nghỉ miễn phí tiền thuê phòng khách sạn/năm trong vòng 05 năm kể từ ngày CH được đưa vào vận hành Dịch vụ cho thuê theo Hợp đồng cho thuê. Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Chủ CH có thể được quy đổi quyền lợi này tuân theo quy định quy đổi của Chủ đầu tư tại thời điểm ký Hợp đồng cho thuê và việc quy đổi được áp dụng trong hệ thống khách sạn/resort được phát triển bởi Dojiland.
  • Điều kiện được hưởng phân chia lợi nhuận: KH thanh toán đủ tối thiểu 95% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) + 100% KPBT và CH được đưa vào vận hành khai thác cho thuê
ĐĂNG KÝ NHẬN DANH SÁCH CĂN HỘ HƯỚNG VỊNH GIÁ TỐT

III. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN

(Giá bán CH)

THỜI HẠN
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
Lần 1 100.000.000 đồng/căn Ngay khi ký TTĐC.
Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và được xác định là ngày KH đóng đủ 100.000.000 đồng/căn.
KÝ HĐMB
Thanh toán lần 1 25% Giá bán CH (bao gồm thuế GTGT). Toàn bộ số tiền đã đóng trước khi ký HĐMB được khấu trừ vào lần thanh toán này. Ngay khi ký HĐMB, trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC. Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ 25% Giá bán CH (bao gồm VAT).
Thanh toán lần 2 10% Giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn hạn thanh toán lần 3
Thanh toán lần 3 10% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) Ngày 20/11/2019
Thanh toán lần 4 10% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) Ngày 20/03/2020
Thanh toán lần 5 15% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) Ngày 20/06/2020
Thanh toán lần 6 25% Giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) + 100% KPBT Khi nhận bàn giao CH theo Thông báo của CĐT, dự kiến Quý IV/2020.
Thanh toán lần 7 5% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT) Khi CĐT bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(*) Lưu ý: Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT

Chủ đầu tư triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất cho KH tại các Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định với các nội dung cụ thể như sau:

♦ Tỷ lệ khoản vay được HTLS: Lên tới 70% giá trị CH (Bao gồm thuế GTGT)

♦ Lãi suất vay vốn (trong và sau thời gian HTLS): 0% trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, lãi suất vay vốn theo Quy định ngân hàng

♦ Thời gian HTLS: 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên

♦ KH được ân hạn trả nợ gốc trong thời gian được HTLS

♦ Miễn phí trả nợ trước hạn của khoản vay được HTLS trong thời gian HTLS. Sau thời gian HTLS, phí trả nợ trước hạn áp dụng theo quy định của Ngân hàng

(*): Áp dụng đối với KH là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. KH là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và Phí trả nợ trước hạn (“TNTH”) với mức tối đa bằng Lãi suất và Phí TNTH hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và Phí TNTH vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả cho Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

Ngân hàng giải ngân theo tiến độ thanh toán như sau:

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TỶ LỆ THANH TOÁN
KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG
TRƯỚC KÝ HĐMB
Lần 1 – Ký TTĐC 100.000.000 đồng/căn
KÝ HĐMB
Lần 1 – Ký HĐMB

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký TTĐC

25% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT). Đã bao gồm toàn bộ số tiền đóng trước khi ký HĐMB
Lần 2

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

70% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT)
Lần 3

Theo thông báo nhận bàn giao nhà, DK Qúy IV/2020

100% KPBT
Lần 4

Khi nhận GCNQSDĐ và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5% giá bán CH (bao gồm thuế GTGT)

V. Lãi suất trả trước với các khoản thanh toán trước hạn:

  • KH có nhu cầu thanh toán sớm 95% Giá bán CH (bao gồm VAT) + 100% KPBT bằng vốn tự có tại thời điểm ký TTĐC được hưởng Lãi suất chiết khấu 9%/năm trên Khoản tiền (không bao gồm VAT + KPBT) và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào Giá bán CH (không bao gồm VAT + KPBT).
  • KH thanh toán trước hạn từng phần bằng vốn tự có được hưởng Lãi suất chiết khấu 8%/năm trên Khoản tiền (không bao gồm VAT + KPBT) và số ngày thanh toán trước hạn. Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào Giá bán CH (không bao gồm VAT + KPBT).