VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ BÀN GIAO CĂN HỘ DRAGON FAIRY NHA TRANG

(Ban hành kèm theo Thông báo Chính sách bán hàng ngày 09/12/2017)

vat-lieu-ban-giaovat-lieu-ban-giao1 vat-lieu-ban-giao2 vat-lieu-ban-giao3 vat-lieu-ban-giao4 vat-lieu-ban-giao5 vat-lieu-bna-giao6 vat-lieu-bna-giao7

DANH MỤC NỘI THẤT RỜI DRAGON FAIRY NHA TRANG

(Ban hành kèm theo Thông báo Chính sách bán hàng ngày 09/12/2017)

I. Căn hộ A8:dragon-fairy-nha-trang-noi-that-can-a8

II. Căn hộ B1, B9 và A1: dragon-fairy-nha-trang-noi-that-can-b1-b9-a1

III. Căn hộ A5: dragon-fairy-nha-trang-noi-that-can-a5

IV. Căn hộ B2,B3, B4, B5, B6, B7, B8, A2, A3, A4, A6 và A7: dragon-fairy-nha-trang-noi-that-can-con-lai

Lưu ý: Giá bán căn hộ Dragon Fairy là giá bán đã bao gồm Nội thất rời và trang thiết bị