CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHÚ QUỐC

—– Từ ngày 19/03/2019 cho tới khi có chính sách mới thay thế —–

I. Thời gian áp dụng:

Từ ngày 19/03 cho tới khi có chính sách mới thay thế

II. Dành cho:

Khách hàng đặt cọc đủ 300.000.000 VND và ký TTĐC mua mới căn hộ nghỉ dưỡng dự án Movenpick Resort Waverly Phú Quốc trong thời gian áp dụng tại mục I nêu trên và ký HĐMB đúng quy định.

III. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

STT ƯU ĐÃI CHI TIẾT
1a THU NHẬP CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ – Lựa chọn 1a

– Khách hàng được nhận thu nhập cam kết hàng năm với mức cam kết là: 85% lợi nhuận trước thuế từ Chương trình cho thuê Căn hộ nhưng không thấp hơn 10% giá bán CH (không bao gồm thuế GTGT).

– Ưu đãi kéo dài 5 năm kể từ ngày khách hàng đáp ứng điều kiện nhận ưu đãi.

– Kỳ thanh toán đầu tiên trong vòng 06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.

1b THU NHẬP CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ – Lựa chọn 1b

– Khách hàng được nhận trước một lần khoản thu nhập cam kết trong 03 năm bằng 20% Giá bán CH (không bao gồm thuế GTGT).

Và:

– Kết thúc 03 năm đầu tiên kể từ thời điểm KH được nhận khoản thu nhập một lần nêu trên, KH tiếp tục được nhận thu nhập cam kết hàng năm với mức cam kết là: 85% lợi nhuận trước thuế từ Chương trình cho thuê Căn hộ nhưng không thấp hơn 10% giá bán CH (không bao gồm thuế GTGT).

– Ưu đãi này kéo dài 02 năm (từ 04 đến hết năm thứ 05 kể từ ngày đủ điều kiện)

– Kỳ hạn thanh toán đầu tiên trong vòng 06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.

2 THU NHẬP TIỀN THUÊ SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

– Khách hàng được hưởng 85% lợi nhuận trước thuế mỗi năm từ Chương trình cho thuê Căn hộ

– Việc chi trả lợi nhuận này được thực hiện kể từ năm thứ 06 kể từ ngày KH đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi thu nhập tiền thuê cam kết nêu trên cho tới khi kết thúc hợp đồng cho thuê.

– Kỳ thanh toán 06 tháng/lần.

3 NGHỈ DƯỠNG MIỄN PHÍ

– Mỗi năm, Khách hàng được hưởng 15 (mười lăm) đêm nghỉ dưỡng miễn phí tiền thuê phòng khách sạn với điều kiện KH thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng Giá Căn Hộ (bao gồm thuế GTGT), nhận bàn giao căn Căn hộ và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng QLCTCH.

– Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Khách hàng có thể quy đổi số đêm nghỉ miễn phí trong hệ thống khách sạn được phát triển bởi MIK GROUP tại Việt Nam và thực hiện theo quy định quy đổi của Chủ đầu tư. Khách hàng cần đăng ký trước với Chủ đầu tư ít nhất 60 ngày.

Xem TOP 20 CĂN đẹp giá gốc trực tiếp Chủ đầu tư dự án

MOVENPICK RESORT WAVERLY PHÚ QUỐC
NHẬN TRỌN MẶT BẰNG, GIÁ BÁN QUA EMAIL NGAY!
 

IV. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN
Đặt cọc lần 1 300.000.000 VND / căn (được trừ vào đợt thanh toán lần 1) Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Thanh toán lần 1 25% Tổng Giá Căn Villa (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Thanh toán lần 2 15% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến tháng 04/2019
Thanh toán lần 3 15% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến tháng 06/2019
Thanh toán lần 4 15% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Dự kiến tháng 08/2019
Thanh toán lần 5 25% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Chậm nhất tại thời điểm bàn giao căn hộ nghỉ dưỡng, dự kiến quý III/2019.
Thanh toán lần 6 05% giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn thời điểm nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận

V. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH

1.Ưu đãi cho KH thanh toán trước tiến độ

THU NHẬP CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

(Khách hàng lựa chọn một trong 2 trường hợp 1a hoặc 1b)

Lựa chọn 1a Lựa chọn 1b

– Mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường, tuy nhiên KH thanh toán sớm được nhận trước khoản thu nhập cam kết năm đầu tiên đầu tiên trong vòng 06 tháng kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Tổng giá CH (bao gồm thuế GTGT), không phụ thuộc vào việc KH đã nhận bàn giao CH và hoàn thiện ký kết Hợp đồng QLCTCH hay chưa.

– Mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường, tuy nhiên KH được cấn trừ luôn khoản thu nhập cam kết trong 03 năm vào các đợt thanh toán đầu tiên của Tổng giá căn hộ, không phụ thuộc vào việc KH đã nhận bàn giao CH và hoàn thành việc ký kết Hợp đồng QLCTCH hay chưa.

THU NHẬP TIỀN THUÊ SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN CAM KẾT TỪ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ
– Khách hàng được nhận với điều kiện và mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường.
NGHỈ DƯỠNG MIỄN PHÍ

– Khách hàng được nhận với điều kiện và mức ưu đãi tương tự trường hợp KH thanh toán theo tiến độ thông thường.

2. Ưu đãi tài chính

(Khách hàng được lựa chọn một trong 2 trường hợp 4a hoặc 4b)

Lựa chọn 4a (Ưu đãi lãi suất)

– KH được hỗ trợ trả thay lãi suất vay vốn tại ngân hàng trong thời hạn 10 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên, trong đó có giá trị khoản vay được trả thay không quá 65% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT).

– Chỉ áp dụng đối với Khách hàng vay vốn tại Techcombank với gói vay lãi suất cố định 12 tháng.

Lựa chọn 4b (Ưu đãi giá bán)

– KH được chiết khấu khoản tiền tương đương 04% (bốn phần trăm) giá bán CH (không bao gồm thuế GTGT).

Phí trả nợ trước hạn: Khách hàng được chủ đầu tư trả thay phí trả nợ trước hạn trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân.

TIẾN ĐỘ CHUYỂN TIỀN (**)
TIẾN ĐỘ GIÁ TRỊ THỜI HẠN CHUYỂN TIỀN
Đặt cọc 100.000.000VND/căn (được trừ vào đợt thanh toán lần 1) Ký Thỏa thuận đặt cọc (TTĐC)
Chuyển tiền lần 1 và ký HĐMB 20% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Chuyển tiền lần 2 10% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền cọc.
Chuyển tiền lần 3 65% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 30 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày chuyển tiền lần 2.
Chuyển tiền lần 4 05% giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT) Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản bàn giao Giấy Chứng Nhận nhưng không chậm hơn thời điểm nhận bàn giao Giấy Chứng Nhận

3. Chính sách cho vay của ngân hàng Techcombank dành cho khách hàng mua CH tại dự án Movenpick Resort Waverly Phú Quốc

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
Ngân hàng hỗ trợ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Tỷ lệ Giá trị căn biệt thự nghỉ dưỡng được vay Lên tới 70% Tổng giá căn hộ (bao gồm thuế GTGT)
Lãi suất ưu đãi Lãi suất ưu đãi theo chính sách gói vay của Ngân hàng tại từng thời điểm
Ân hạn trả nợ gốc Theo chính sách của Ngân hàng tại từng thời điểm
Điều kiện vay và giải ngân Liên hệ bộ phận tư vấn tài chính để biết thêm chi tiết

(***) Lưu ý: Chính sách cho vay này chỉ áp dụng cho đối tượng vay là khách hàng cá nhân, đối với khách hàng doanh nghiệp áp dụng theo chính sách cho vay của ngân hàng tại từng thời điểm.

VI. CHÍNH SÁCH QUÀ TẶNG

Tặng Voucher chuyến du lịch Dubai 5 ngày 4 đêm cho 2 người trị giá 50.000.000 VNĐ

(****) Lưu ý : Quà tặng được trừ vào giá bán căn hộ nghỉ dưỡng chưa bao gồm VAT, các khoản thuế, phí, lệ phí do khách hàng chi trả. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

V. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT(*****)

Ưu đãi cho Khách hàng mua số lượng nhiều:

» Khách hàng mua từ 2 đến 5 căn sẽ được chiết khấu 1%/ mỗi căn

» Khách hàng mua từ 6 đến 10 căn sẽ được chiết khấu 2%/mỗi căn

» Khách hàng mua từ 11 căn trở lên được chiết khấu 3%/mỗi căn

Ưu đãi cho Khách thân thiết:

Chiết khấu 1% cho các khách hàng hiện đang sở hữu các sản phẩm do MIK Group phát triển bao gồm: Movenpick Resort waverly Phú Quốc (mở bán đợt 1), Villa Park, Villa Park Passion, Park Riverside, Park Riverside Premium, Riovista, River Park, Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Valencia Garden…

(*****) Lưu ý : Mức chiết khấu được tính trên giá bán căn hộ nghỉ dưỡng chưa bao gồm VAT. Khách hàng chỉ được chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi.

LIÊN HỆ ĐẶT CHỖ SỚM ĐỂ LỰA CHỌN CĂN TẦNG ĐẸP NHẤT